Timpul meu liber… nu e timp pierdut

Perioada de desfășurare

Proiectul s-a desfăşurat în perioada octombrie 2007 – iunie 2008.

Scop

Reducerea numărului de elevi care adoptă comportamente deviante/ antisociale.

Obiective

  • Creşterea nivelului de informare a elevilor cu privire la consecinţele adoptării unor conduite antisociale/ delincvente;
  • Dezvoltarea în rândul elevilor a unor comportamente prosociale şi a unui stil de viaţă sănătos;
  • Diversificarea modalităţilor în care elevii îşi petrec timpul liber;
  • Promovarea activităţilor în aer liber (outdoor) ca un instrument în educaţia non formală a tinerilor;

Grupul țintă al proiectului a fost format din 500 de elevi din clasele IX – XII din liceele gălăţene.

Activităţile propuse şi desfăşurate au vizat următoarele:

  • Cercetare referitoare la modalităţile de petrecere a timpului liber de către elevii de liceu
  • Organizarea unei expoziţii cu fotografii specifice activităţilor outdoor practicate de elevi și prezentarea acesteia în fiecare liceu pe parcursul derulării proiectului;
  • Organizarea şi desfăşurarea de activități de informare în licee cu privire la ce anume reprezintă activităţile outdoor şi unde se pot practica ele în România şi în zona Galaţi;
  • Evaluarea activităţilor desfăşurate (intermediară, finală şi decizie referitoare la continuitate, îmbunătăţire).

Parteneri

Desfăşurarea acestui proiect a fost posibil printr-un parteneriat între:


Foto (click pentru vizualizare)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *