Timpul liber – libertate şi opţiuni

Timpul liber - libertate si optiuni

Prezentare și scop

Un proiect de prevenire a fenomenelor social negative în rândul elevilor claselor I – IV ale Şcolii Generale Nr.2 din satul Chiraftei (comuna Măstăcani, jud. Galaţi ) prin promovarea activităţilor în aer liber ca alternativă a petrecerii timpului liber.

Obiective

  • Organizarea de sesiuni de informare în şcoală asupra posibilităţilor de practicare a activităţilor în aer liber: drumeţie, orientarea cu busola, echipamentul necesar
  • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice în natură în vecinătatea şcolii
  • Asigurarea beneficiarilor cu echipamentul tehnic necesar practicării activităţilor în aer liber
  • Realizarea unei activităţi practice de două zile în Dobrogea, munţii Măcinului, cu urcarea pe cel mai înalt vârf din masiv, în luna iunie 2009

Din păcate, deoarece nu s-a reuşit atragerea de fonduri suficiente, ultimele două obiective propuse nu au mai putut fi atinse.

Resursele umane implicate

  • Voluntari din partea AECO: Dorin Bălănescu, Claudiu Horghidan, Marian Anghel
  • Profesori şi diriginţi din partea Şcolii Nr.2 Chiraftei
  • Personal medical din partea dispensarului satului Chiraftei

Benefeciarii direcţi ai acestui proiect au fost elevii ai claselor I – IV ale Şcolii Nr.2 din satul Chiraftei.

Aceştia sunt copii care:

  • au acces redus la informaţie, fiind oarecum izolaţi de ceea ce se întâmplă în afara comunităţii lor
  • au posibilităţi materiale reduse, pentru majoritatea dintre ei fiind o “aventură” excursia din afara satului

Prin comparaţie, copiii din mediul rural sunt mai puţini adaptaţi realităţilor vieţii, în comparație cu cei crescuţi în mediul urban.

Benefeciarul secundar al proiectului a fost comunitatea locală din satul Chiraftei.


Foto (click pentru vizualizare)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *